040-48 08 40


Svensk Svagströmsteknik AB

ALLMÄNNA VILLKOR

 

1. Svensk SvagströmsTeknik AB - ( SST)

 

SvagströmsTeknik AB Benämns som SST i dessa avtalsvillkor, SST är ett lokalt och företag som tidigare hette AB ENYA. Då vi upptäckte svagströmmens potential ändrade vi inriktning till just svagström. SST växte fram ur Telecom branschen där vi arbetat med data, telefoni och bredband åt Teleoperatörerna i landet när det varit som mest aktiv. Men med dagens teknik ser vi mer och mer användning områden som t.ex. CCTV, Passagesystem och kontrollsystem m.m Nu finns ytterligare anledning till att välja svagström framför starkström. POE+ får nu driva produkter upp till 90w och fortfarande räknas som svagström, för er som tidigare känner till POE vet att detta är ett jätte kliv in i framtiden. 90w betyder att man kan driva t.ex. en 40” led tv med enbart en nätverkskabel eller varför inte ett flertal spotlights i taket. Fördelar med svagströmmen är att den inte alstrar värme på samma sätt därmed minskar brandrisken oerhört. Tekniken har funnits där men Elektrikerförbundet har motsatt sig denna teknik då detta kommer påverka Elektrikernas arbetsmarknad. Vi erbjuder ny tänk, teknik och framtidslösningar. Vi säljer lösningarna Föreningar till såväl företag som privatkunder med hjälp av vårt breda nätverk av partners och stora utbud av produkter från kända tillverkare.

 

2. OMFATTNING

 

Offerten omfattar:

Artiklar och priser som anges i offerten är avtalat mellan kund/beställare och SST är konfidenciellt för 3e part!

OM beställningen innefattar Artikel %ISC6% förlängning av CAT6 uttag eller Byggnation av fastighetsnät ingår alltid kontroll av nät.

Respektive uttag provas med mätinstrument, sk. Fluke DTX-1800, och protokoll överlämnas till fastighetsägare/kund efter utförd installation.

Mätning av fastighetsnät koppar ska uppfylla standard EN50173 PL Class D eller E (cat6) innan överlämning kan ske.

 

 • Vid Ej godkända mätningar som är mer omfattande ska tekniker eller supporten skapa arbetsorder FELSÖKNING där artikel %KREK% (Kundreklamation) ska finnas med.

Är en produkt vi valt att skapa för att kostnaden ska stanna på SST så kund/beställare kan känna sig trygga i att det inte tillkommer en massa kostnader.

 

3. PRIS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

 

3.1. Pris

 Pris i enlighet med specifikationerna som angivits i offerten

I anbudet förutsätts att alla nödvändiga tillstånd (från myndigheter med flera) finns klara innan byggstart är möjlig. Ansökan om tillstånd från myndighet eller annan part ingår ej i detta anbud.


 • Tidplan fastställs i samråd med beställaren efter erhållen beställning.

 • SST har fritt tillträde att utföra samtliga arbeten under ordinarie arbetstid var-dagar kl. 07:00- 17:00.

 • SST utför inte arbete i miljöer där uppenbar risk för dammbildning av asbest föreligger. I sammanhanget markeras särskilt behov av asbestsanering enligt Arbe-tarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 1986:2.

 • Eventuell asbestsanering ingår ej i anbudet.

 • Ingen aktiv utrustning ingår i anbudet, detta tillhandahålls av operatör.

 • Grovstädning ingår inte i anbudet.

 • Inga målningsarbeten eller bättringsarbeten ingår i anbudet.

 • Beställare anvisar alla befintliga interna anläggningar för SST innan byggstart.

 • All levererad materiel tillhör SST tills att fullständig betalning erhållits.

 • För material hänvisar till avtalsvillkor SITO Avtal 90 – Allmänna bestämmelser.

 • I första hand gäller villkoren i denna offert och därefter avtalsvillkor i enlighet med AB04 & SBF05

 • Vi förbehåller oss rätten att bekräfta avtalet.

 

3.2. Rut & rot avdrag

Som privatperson gäller RUT-avdrag för arbetstimmarna på olika sorters installationer vi gör avdraget direkt på priset och sedan sköter vi resten med skatteverket. Vi förbehåller oss rätten att fakturera rest.belopp vid avslag hos skatteverket.


3.3. Ändringar och tilläggsarbeten

Ändringar och/eller tilläggsarbeten avseende fastighetsnät Företag / Föreningar utföres mot löpande debitering per timme %PRIS%+ materialkostnader.

Övriga ändringar och/eller tilläggsarbeten utföres mot löpande debitering (enligt SST grundprislista) plus materialkostnader.

Eventuella ändringar och tilläggsarbeten som kräver underentreprenör exempelvis viss håltagning debiteras med självkostnaden plus entreprenörspåslag om 15%.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer (företag/föreningar)

Avtalat pris framgår i Offerten, Kalkyl eller enligt Avtal

 

FRAKT

Exkl.fraktavgifter

 

3.4. Mervärdesskatt

Privatpersoner: ingår mervärdesskatt i redovisade priser

Föreningar/Företag: Lagstadgad mervärdesskatt ingår ej i redovisade a-priser4. GARANTI

Garantitiden för hårdvara är två (2) år från datum för leveransgodkännande.

Garantitiden för tjänster/arbete är två (2) år från datum för leveransgodkännande.

 

5. FAKTURERING/BETALNINGSVILLKOR

Företag

Betalning oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum om inget annat avtalas.

Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta enligt lag.

 

Privatpersoner

Faktura 20 dagar , Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning innan godkännande av betalningsmetod

Det går också beställa våra tjänster & produkter för installation och förskottsbetala via hemsidan där finns betalmetoder som:

· Mastercard / Visa

· Klarna / erbjuder i vissa fall avbetalningar

· PayPal

· Banköverföring

 

6. KVALITET/MILJÖ

SST:s kvalitetsrutiner är beskrivna enligt ISO 9001 och vi arbetar i enlighet med ISO 14001.

 

7. GILTIGHETSTID

Offerten är giltig 30 kalenderdagar efter anbudets datering.

 

8. SST:s KONTAKTMAN

SST:s ombud under offerttiden är:

Namn: Martin Norin

Telefon: 040- 48 08 40 / 0706-00 97 11

Mail: info@svagstromsteknik.se

Organisationsnummer: 559052-6413

www.svagstromsteknik.se

 

9. GDPR endast privatpersoner

Vi behöver lagra personuppgifter som Personnummer, telefon, e-post, adress och orderhistorik för att kunna fakturera eller utföra arbete.på hemsidan kan ni läsa mer om GDPR. som kund blir man ibland kontaktad via E-post och SMS då vi kan behöva komma i kontakt . Påminnelser om installation eller tekniker på uppdrag skickas oftast via E-post eller SMS.